Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/03 kl 01 0 0 0 -8
20/03 kl 02 -4 -2 -3 -7
20/03 kl 03 1 5 1 -4
20/03 kl 04 -3 1 0 -2
20/03 kl 05 0 4 4 -1
20/03 kl 06 1 5 3 4
20/03 kl 07 1 4 6 7
20/03 kl 08 5 9 7 9
20/03 kl 09 2 7 8 10
20/03 kl 10 7 10 8 9
20/03 kl 11 5 9 9 8
20/03 kl 12 9 13 10 6
20/03 kl 13 3 6 6 5
20/03 kl 14 7 11 9 5
20/03 kl 15 3 8 7 -
20/03 kl 16 5 9 7 -
20/03 kl 17 6 9 7 -
20/03 kl 18 3 7 5 -
20/03 kl 19 7 11 5 -
20/03 kl 20 4 8 6 -
20/03 kl 21 6 11 7 -
20/03 kl 22 4 7 8 -
20/03 kl 23 5 8 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 10 13 8 43 43
Laveste værets virkning -3 5 -4 5 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm