Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 68 10 78 -
21/03 kl 01 115 9 124 -
21/03 kl 02 129 8 137 -
21/03 kl 03 112 11 123 -
21/03 kl 04 68 8 76 -
21/03 kl 05 3 12 15 -
21/03 kl 06 -64 8 -56 -
21/03 kl 07 -116 11 -105 -
21/03 kl 08 -137 9 -128 -
21/03 kl 09 -123 13 -110 -
21/03 kl 10 -77 13 -64 -
21/03 kl 11 -8 11 3 -
21/03 kl 12 64 12 76 -
21/03 kl 13 118 11 129 -
21/03 kl 14 141 13 154 -
21/03 kl 15 130 10 140 -
21/03 kl 16 88 11 99 -
21/03 kl 17 23 9 32 -
21/03 kl 18 -51 7 -44 -
21/03 kl 19 -117 7 -110 -
21/03 kl 20 -155 5 -150 -
21/03 kl 21 -157 6 -151 -
21/03 kl 22 -123 5 -118 -
21/03 kl 23 -59 8 -51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 154 144 170 157
Laveste vannstand -144 -151 -160 -111 -138
Avvik gult nivå -38 -18 -28 -2 -15
Avvik orange nivå -54 -34 -44 -18 -31
Avvik rødt nivå -67 -47 -57 -31 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm