Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/03 kl 00 76 79 78 -
21/03 kl 01 121 126 124 -
21/03 kl 02 135 139 137 -
21/03 kl 03 119 124 123 -
21/03 kl 04 75 80 76 -
21/03 kl 05 11 16 15 -
21/03 kl 06 -57 -52 -56 -
21/03 kl 07 -108 -103 -105 -
21/03 kl 08 -129 -124 -128 -
21/03 kl 09 -115 -109 -110 -
21/03 kl 10 -68 -63 -64 -
21/03 kl 11 -1 5 3 -
21/03 kl 12 71 78 76 -
21/03 kl 13 127 133 129 -
21/03 kl 14 146 154 154 -
21/03 kl 15 137 144 140 -
21/03 kl 16 94 103 99 -
21/03 kl 17 31 39 32 -
21/03 kl 18 -52 -41 -44 -
21/03 kl 19 -115 -102 -110 -
21/03 kl 20 -155 -141 -150 -
21/03 kl 21 -156 -143 -151 -
21/03 kl 22 -124 -111 -118 -
21/03 kl 23 -61 -45 -51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 154 154 203 190
Laveste vannstand -146 -156 -169 -145 -144
Avvik gult nivå -36 -18 -18 31 18
Avvik orange nivå -52 -34 -34 15 2
Avvik rødt nivå -65 -47 -47 2 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm