Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 18 3 21 -
22/03 kl 01 87 8 95 -
22/03 kl 02 127 5 132 -
22/03 kl 03 133 6 139 -
22/03 kl 04 108 2 110 -
22/03 kl 05 55 3 58 -
22/03 kl 06 -14 2 -12 -
22/03 kl 07 -83 -2 -85 -
22/03 kl 08 -129 1 -128 -
22/03 kl 09 -142 -2 -144 -
22/03 kl 10 -118 -1 -119 -
22/03 kl 11 -63 -4 -67 -
22/03 kl 12 11 -2 9 -
22/03 kl 13 83 -2 81 -
22/03 kl 14 130 -3 127 -
22/03 kl 15 144 0 144 -
22/03 kl 16 124 -4 120 -
22/03 kl 17 75 -2 73 -
22/03 kl 18 5 -3 2 -
22/03 kl 19 -70 -1 -71 -
22/03 kl 20 -131 0 -131 -
22/03 kl 21 -160 0 -160 -
22/03 kl 22 -152 2 -150 -
22/03 kl 23 -109 2 -107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 154 144 170 157
Laveste vannstand -144 -151 -160 -111 -138
Avvik gult nivå -38 -18 -28 -2 -15
Avvik orange nivå -54 -34 -44 -18 -31
Avvik rødt nivå -67 -47 -57 -31 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm