Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 00 13 31 21 -
22/03 kl 01 82 105 95 -
22/03 kl 02 123 146 132 -
22/03 kl 03 129 148 139 -
22/03 kl 04 105 123 110 -
22/03 kl 05 49 67 58 -
22/03 kl 06 -17 0 -12 -
22/03 kl 07 -89 -74 -85 -
22/03 kl 08 -133 -116 -128 -
22/03 kl 09 -149 -131 -144 -
22/03 kl 10 -126 -107 -119 -
22/03 kl 11 -71 -53 -67 -
22/03 kl 12 6 24 9 -
22/03 kl 13 74 94 81 -
22/03 kl 14 123 140 127 -
22/03 kl 15 135 154 144 -
22/03 kl 16 117 134 120 -
22/03 kl 17 69 88 73 -
22/03 kl 18 -1 16 2 -
22/03 kl 19 -78 -53 -71 -
22/03 kl 20 -140 -119 -131 -
22/03 kl 21 -169 -138 -160 -
22/03 kl 22 -158 -129 -150 -
22/03 kl 23 -113 -79 -107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 154 154 203 190
Laveste vannstand -146 -156 -169 -145 -144
Avvik gult nivå -36 -18 -18 31 18
Avvik orange nivå -52 -34 -34 15 2
Avvik rødt nivå -65 -47 -47 2 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm