Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 -39 5 -34 -
23/03 kl 01 38 7 45 -
23/03 kl 02 100 10 110 -
23/03 kl 03 130 14 144 -
23/03 kl 04 127 17 144 -
23/03 kl 05 93 18 111 -
23/03 kl 06 35 22 57 -
23/03 kl 07 -34 24 -10 -
23/03 kl 08 -97 24 -73 -
23/03 kl 09 -134 24 -110 -
23/03 kl 10 -136 27 -109 -
23/03 kl 11 -104 27 -77 -
23/03 kl 12 -43 28 -15 -
23/03 kl 13 30 29 59 -
23/03 kl 14 95 31 126 -
23/03 kl 15 132 32 164 -
23/03 kl 16 136 34 170 -
23/03 kl 17 108 36 144 -
23/03 kl 18 55 37 92 -
23/03 kl 19 -14 39 25 -
23/03 kl 20 -84 40 -44 -
23/03 kl 21 -135 41 -94 -
23/03 kl 22 -152 41 -111 -
23/03 kl 23 -135 43 -92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 154 144 170 157
Laveste vannstand -144 -151 -160 -111 -138
Avvik gult nivå -38 -18 -28 -2 -15
Avvik orange nivå -54 -34 -44 -18 -31
Avvik rødt nivå -67 -47 -57 -31 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm