Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 -45 -12 -34 -
23/03 kl 01 31 75 45 -
23/03 kl 02 92 140 110 -
23/03 kl 03 125 175 144 -
23/03 kl 04 121 170 144 -
23/03 kl 05 89 134 111 -
23/03 kl 06 31 79 57 -
23/03 kl 07 -38 14 -10 -
23/03 kl 08 -104 -44 -73 -
23/03 kl 09 -137 -74 -110 -
23/03 kl 10 -138 -72 -109 -
23/03 kl 11 -104 -42 -77 -
23/03 kl 12 -43 28 -15 -
23/03 kl 13 30 101 59 -
23/03 kl 14 97 175 126 -
23/03 kl 15 133 200 164 -
23/03 kl 16 141 203 170 -
23/03 kl 17 109 172 144 -
23/03 kl 18 60 118 92 -
23/03 kl 19 -9 50 25 -
23/03 kl 20 -76 -21 -44 -
23/03 kl 21 -128 -73 -94 -
23/03 kl 22 -145 -93 -111 -
23/03 kl 23 -129 -75 -92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 154 154 203 190
Laveste vannstand -146 -156 -169 -145 -144
Avvik gult nivå -36 -18 -18 31 18
Avvik orange nivå -52 -34 -34 15 2
Avvik rødt nivå -65 -47 -47 2 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm