Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 -6 27 5 -
23/03 kl 01 -7 37 7 -
23/03 kl 02 -8 40 10 -
23/03 kl 03 -5 45 14 -
23/03 kl 04 -6 43 17 -
23/03 kl 05 -4 41 18 -
23/03 kl 06 -4 44 22 -
23/03 kl 07 -4 48 24 -
23/03 kl 08 -7 53 24 -
23/03 kl 09 -3 60 24 -
23/03 kl 10 -2 64 27 -
23/03 kl 11 0 62 27 -
23/03 kl 12 0 71 28 -
23/03 kl 13 0 71 29 -
23/03 kl 14 2 80 31 -
23/03 kl 15 1 68 32 -
23/03 kl 16 5 67 34 -
23/03 kl 17 1 64 36 -
23/03 kl 18 5 63 37 -
23/03 kl 19 5 64 39 -
23/03 kl 20 8 63 40 -
23/03 kl 21 7 62 41 -
23/03 kl 22 7 59 41 -
23/03 kl 23 6 60 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 10 13 8 43 43
Laveste værets virkning -3 5 -4 5 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm