Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 -86 41 -45 -
24/03 kl 01 -16 43 27 -
24/03 kl 02 54 39 93 -
24/03 kl 03 104 37 141 -
24/03 kl 04 123 34 157 -
24/03 kl 05 111 31 142 -
24/03 kl 06 72 28 100 -
24/03 kl 07 14 27 41 -
24/03 kl 08 -51 24 -27 -
24/03 kl 09 -104 23 -81 -
24/03 kl 10 -129 18 -111 -
24/03 kl 11 -122 18 -104 -
24/03 kl 12 -84 16 -68 -
24/03 kl 13 -23 11 -12 -
24/03 kl 14 44 12 56 -
24/03 kl 15 97 8 105 -
24/03 kl 16 123 7 130 -
24/03 kl 17 118 3 121 -
24/03 kl 18 86 3 89 -
24/03 kl 19 34 1 35 -
24/03 kl 20 -30 -1 -31 -
24/03 kl 21 -90 -1 -91 -
24/03 kl 22 -128 -3 -131 -
24/03 kl 23 -134 -4 -138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 154 144 170 157
Laveste vannstand -144 -151 -160 -111 -138
Avvik gult nivå -38 -18 -28 -2 -15
Avvik orange nivå -54 -34 -44 -18 -31
Avvik rødt nivå -67 -47 -57 -31 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm