Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 -79 -28 -45 -
24/03 kl 01 -10 46 27 -
24/03 kl 02 58 118 93 -
24/03 kl 03 108 171 141 -
24/03 kl 04 125 190 157 -
24/03 kl 05 113 179 142 -
24/03 kl 06 72 143 100 -
24/03 kl 07 15 83 41 -
24/03 kl 08 -53 15 -27 -
24/03 kl 09 -104 -42 -81 -
24/03 kl 10 -131 -70 -111 -
24/03 kl 11 -120 -63 -104 -
24/03 kl 12 -85 -32 -68 -
24/03 kl 13 -25 23 -12 -
24/03 kl 14 39 87 56 -
24/03 kl 15 93 137 105 -
24/03 kl 16 120 165 130 -
24/03 kl 17 112 154 121 -
24/03 kl 18 81 121 89 -
24/03 kl 19 26 65 35 -
24/03 kl 20 -39 -2 -31 -
24/03 kl 21 -100 -61 -91 -
24/03 kl 22 -137 -99 -131 -
24/03 kl 23 -144 -109 -138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 154 154 203 190
Laveste vannstand -146 -156 -169 -145 -144
Avvik gult nivå -36 -18 -18 31 18
Avvik orange nivå -52 -34 -34 15 2
Avvik rødt nivå -65 -47 -47 2 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm