Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 7 58 41 -
24/03 kl 01 6 62 43 -
24/03 kl 02 4 64 39 -
24/03 kl 03 4 67 37 -
24/03 kl 04 2 67 34 -
24/03 kl 05 2 68 31 -
24/03 kl 06 0 71 28 -
24/03 kl 07 1 69 27 -
24/03 kl 08 -2 66 24 -
24/03 kl 09 0 62 23 -
24/03 kl 10 -2 59 18 -
24/03 kl 11 2 59 18 -
24/03 kl 12 -1 52 16 -
24/03 kl 13 -2 46 11 -
24/03 kl 14 -5 43 12 -
24/03 kl 15 -4 40 8 -
24/03 kl 16 -3 42 7 -
24/03 kl 17 -6 36 3 -
24/03 kl 18 -5 35 3 -
24/03 kl 19 -8 31 1 -
24/03 kl 20 -9 28 -1 -
24/03 kl 21 -10 29 -1 -
24/03 kl 22 -9 29 -3 -
24/03 kl 23 -10 25 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 10 13 8 43 43
Laveste værets virkning -3 5 -4 5 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm