Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 283 0 283 275
20/03 kl 02 274 -3 271 267
20/03 kl 03 239 1 240 235
20/03 kl 04 183 0 183 181
20/03 kl 05 122 4 126 121
20/03 kl 06 71 3 74 75
20/03 kl 07 45 6 51 52
20/03 kl 08 50 7 57 59
20/03 kl 09 85 8 93 95
20/03 kl 10 144 8 152 153
20/03 kl 11 211 9 220 219
20/03 kl 12 267 10 277 273
20/03 kl 13 295 6 301 300
20/03 kl 14 293 9 302 298
20/03 kl 15 261 7 268 -
20/03 kl 16 205 7 212 -
20/03 kl 17 137 7 144 -
20/03 kl 18 71 5 76 -
20/03 kl 19 29 5 34 -
20/03 kl 20 18 6 24 -
20/03 kl 21 42 7 49 -
20/03 kl 22 96 8 104 -
20/03 kl 23 168 6 174 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 302 322 312 338 325
Laveste vannstand 24 17 8 57 30
Avvik gult nivå -38 -18 -28 -2 -15
Avvik orange nivå -54 -34 -44 -18 -31
Avvik rødt nivå -67 -47 -57 -31 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm