Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/03 kl 01 283 283 283 275
20/03 kl 02 270 272 271 267
20/03 kl 03 240 244 240 235
20/03 kl 04 180 184 183 181
20/03 kl 05 122 126 126 121
20/03 kl 06 72 76 74 75
20/03 kl 07 46 49 51 52
20/03 kl 08 55 59 57 59
20/03 kl 09 87 92 93 95
20/03 kl 10 151 154 152 153
20/03 kl 11 216 220 220 219
20/03 kl 12 276 280 277 273
20/03 kl 13 298 301 301 300
20/03 kl 14 300 304 302 298
20/03 kl 15 264 269 268 -
20/03 kl 16 210 214 212 -
20/03 kl 17 143 146 144 -
20/03 kl 18 74 78 76 -
20/03 kl 19 36 40 34 -
20/03 kl 20 22 26 24 -
20/03 kl 21 48 53 49 -
20/03 kl 22 100 103 104 -
20/03 kl 23 173 176 174 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 322 322 371 358
Laveste vannstand 22 12 -1 23 24
Avvik gult nivå -36 -18 -18 31 18
Avvik orange nivå -52 -34 -34 15 2
Avvik rødt nivå -65 -47 -47 2 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm