Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 236 10 246 -
21/03 kl 01 283 9 292 -
21/03 kl 02 297 8 305 -
21/03 kl 03 280 11 291 -
21/03 kl 04 236 8 244 -
21/03 kl 05 171 12 183 -
21/03 kl 06 104 8 112 -
21/03 kl 07 52 11 63 -
21/03 kl 08 31 9 40 -
21/03 kl 09 45 13 58 -
21/03 kl 10 91 13 104 -
21/03 kl 11 160 11 171 -
21/03 kl 12 232 12 244 -
21/03 kl 13 286 11 297 -
21/03 kl 14 309 13 322 -
21/03 kl 15 298 10 308 -
21/03 kl 16 256 11 267 -
21/03 kl 17 191 9 200 -
21/03 kl 18 117 7 124 -
21/03 kl 19 51 7 58 -
21/03 kl 20 13 5 18 -
21/03 kl 21 11 6 17 -
21/03 kl 22 45 5 50 -
21/03 kl 23 109 8 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 302 322 312 338 325
Laveste vannstand 24 17 8 57 30
Avvik gult nivå -38 -18 -28 -2 -15
Avvik orange nivå -54 -34 -44 -18 -31
Avvik rødt nivå -67 -47 -57 -31 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm