Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 186 3 189 -
22/03 kl 01 255 8 263 -
22/03 kl 02 295 5 300 -
22/03 kl 03 301 6 307 -
22/03 kl 04 276 2 278 -
22/03 kl 05 223 3 226 -
22/03 kl 06 154 2 156 -
22/03 kl 07 85 -2 83 -
22/03 kl 08 39 1 40 -
22/03 kl 09 26 -2 24 -
22/03 kl 10 50 -1 49 -
22/03 kl 11 105 -4 101 -
22/03 kl 12 179 -2 177 -
22/03 kl 13 251 -2 249 -
22/03 kl 14 298 -3 295 -
22/03 kl 15 312 0 312 -
22/03 kl 16 292 -4 288 -
22/03 kl 17 243 -2 241 -
22/03 kl 18 173 -3 170 -
22/03 kl 19 98 -1 97 -
22/03 kl 20 37 0 37 -
22/03 kl 21 8 0 8 -
22/03 kl 22 16 2 18 -
22/03 kl 23 59 2 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 302 322 312 338 325
Laveste vannstand 24 17 8 57 30
Avvik gult nivå -38 -18 -28 -2 -15
Avvik orange nivå -54 -34 -44 -18 -31
Avvik rødt nivå -67 -47 -57 -31 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm