Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 129 5 134 -
23/03 kl 01 206 7 213 -
23/03 kl 02 268 10 278 -
23/03 kl 03 298 14 312 -
23/03 kl 04 295 17 312 -
23/03 kl 05 261 18 279 -
23/03 kl 06 203 22 225 -
23/03 kl 07 134 24 158 -
23/03 kl 08 71 24 95 -
23/03 kl 09 34 24 58 -
23/03 kl 10 32 27 59 -
23/03 kl 11 64 27 91 -
23/03 kl 12 125 28 153 -
23/03 kl 13 198 29 227 -
23/03 kl 14 263 31 294 -
23/03 kl 15 300 32 332 -
23/03 kl 16 304 34 338 -
23/03 kl 17 276 36 312 -
23/03 kl 18 223 37 260 -
23/03 kl 19 154 39 193 -
23/03 kl 20 84 40 124 -
23/03 kl 21 33 41 74 -
23/03 kl 22 16 41 57 -
23/03 kl 23 33 43 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 302 322 312 338 325
Laveste vannstand 24 17 8 57 30
Avvik gult nivå -38 -18 -28 -2 -15
Avvik orange nivå -54 -34 -44 -18 -31
Avvik rødt nivå -67 -47 -57 -31 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm