Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 123 156 134 -
23/03 kl 01 199 243 213 -
23/03 kl 02 260 308 278 -
23/03 kl 03 293 343 312 -
23/03 kl 04 289 338 312 -
23/03 kl 05 257 302 279 -
23/03 kl 06 199 247 225 -
23/03 kl 07 130 182 158 -
23/03 kl 08 64 124 95 -
23/03 kl 09 31 94 58 -
23/03 kl 10 30 96 59 -
23/03 kl 11 64 126 91 -
23/03 kl 12 125 196 153 -
23/03 kl 13 198 269 227 -
23/03 kl 14 265 343 294 -
23/03 kl 15 301 368 332 -
23/03 kl 16 309 371 338 -
23/03 kl 17 277 340 312 -
23/03 kl 18 228 286 260 -
23/03 kl 19 159 218 193 -
23/03 kl 20 92 147 124 -
23/03 kl 21 40 95 74 -
23/03 kl 22 23 75 57 -
23/03 kl 23 39 93 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 322 322 371 358
Laveste vannstand 22 12 -1 23 24
Avvik gult nivå -36 -18 -18 31 18
Avvik orange nivå -52 -34 -34 15 2
Avvik rødt nivå -65 -47 -47 2 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm