Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 82 41 123 -
24/03 kl 01 152 43 195 -
24/03 kl 02 222 39 261 -
24/03 kl 03 272 37 309 -
24/03 kl 04 291 34 325 -
24/03 kl 05 279 31 310 -
24/03 kl 06 240 28 268 -
24/03 kl 07 182 27 209 -
24/03 kl 08 117 24 141 -
24/03 kl 09 64 23 87 -
24/03 kl 10 39 18 57 -
24/03 kl 11 46 18 64 -
24/03 kl 12 84 16 100 -
24/03 kl 13 145 11 156 -
24/03 kl 14 212 12 224 -
24/03 kl 15 265 8 273 -
24/03 kl 16 291 7 298 -
24/03 kl 17 286 3 289 -
24/03 kl 18 254 3 257 -
24/03 kl 19 202 1 203 -
24/03 kl 20 138 -1 137 -
24/03 kl 21 78 -1 77 -
24/03 kl 22 40 -3 37 -
24/03 kl 23 34 -4 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 302 322 312 338 325
Laveste vannstand 24 17 8 57 30
Avvik gult nivå -38 -18 -28 -2 -15
Avvik orange nivå -54 -34 -44 -18 -31
Avvik rødt nivå -67 -47 -57 -31 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm