Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 89 140 123 -
24/03 kl 01 158 214 195 -
24/03 kl 02 226 286 261 -
24/03 kl 03 276 339 309 -
24/03 kl 04 293 358 325 -
24/03 kl 05 281 347 310 -
24/03 kl 06 240 311 268 -
24/03 kl 07 183 251 209 -
24/03 kl 08 115 183 141 -
24/03 kl 09 64 126 87 -
24/03 kl 10 37 98 57 -
24/03 kl 11 48 105 64 -
24/03 kl 12 83 136 100 -
24/03 kl 13 143 191 156 -
24/03 kl 14 207 255 224 -
24/03 kl 15 261 305 273 -
24/03 kl 16 288 333 298 -
24/03 kl 17 280 322 289 -
24/03 kl 18 249 289 257 -
24/03 kl 19 194 233 203 -
24/03 kl 20 129 166 137 -
24/03 kl 21 68 107 77 -
24/03 kl 22 31 69 37 -
24/03 kl 23 24 59 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 322 322 371 358
Laveste vannstand 22 12 -1 23 24
Avvik gult nivå -36 -18 -18 31 18
Avvik orange nivå -52 -34 -34 15 2
Avvik rødt nivå -65 -47 -47 2 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm