Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 50 -7 43 31
20/03 kl 02 56 -6 50 37
20/03 kl 03 59 -6 53 44
20/03 kl 04 60 -5 55 49
20/03 kl 05 54 -5 49 46
20/03 kl 06 45 -4 41 38
20/03 kl 07 36 -3 33 30
20/03 kl 08 28 -2 26 23
20/03 kl 09 23 -1 22 16
20/03 kl 10 23 -1 22 14
20/03 kl 11 29 -1 28 18
20/03 kl 12 38 -2 36 26
20/03 kl 13 45 -2 43 33
20/03 kl 14 50 -2 48 40
20/03 kl 15 56 -2 54 -
20/03 kl 16 59 -2 57 -
20/03 kl 17 57 -1 56 -
20/03 kl 18 50 0 50 -
20/03 kl 19 42 0 42 -
20/03 kl 20 34 0 34 -
20/03 kl 21 28 0 28 -
20/03 kl 22 27 -1 26 -
20/03 kl 23 32 -2 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 57 65 50 94 66
Laveste vannstand 22 14 12 38 27
Avvik gult nivå -83 -75 -90 -46 -74
Avvik orange nivå -102 -94 -109 -65 -93
Avvik rødt nivå -119 -111 -126 -82 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm