Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 41 -1 40 -
21/03 kl 01 48 0 48 -
21/03 kl 02 52 3 55 -
21/03 kl 03 56 5 61 -
21/03 kl 04 59 6 65 -
21/03 kl 05 58 6 64 -
21/03 kl 06 51 5 56 -
21/03 kl 07 42 2 44 -
21/03 kl 08 33 0 33 -
21/03 kl 09 27 -3 24 -
21/03 kl 10 23 -5 18 -
21/03 kl 11 26 -7 19 -
21/03 kl 12 33 -8 25 -
21/03 kl 13 41 -8 33 -
21/03 kl 14 47 -8 39 -
21/03 kl 15 50 -9 41 -
21/03 kl 16 55 -10 45 -
21/03 kl 17 58 -11 47 -
21/03 kl 18 54 -13 41 -
21/03 kl 19 47 -15 32 -
21/03 kl 20 39 -15 24 -
21/03 kl 21 32 -14 18 -
21/03 kl 22 27 -13 14 -
21/03 kl 23 28 -12 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 57 65 50 94 66
Laveste vannstand 22 14 12 38 27
Avvik gult nivå -83 -75 -90 -46 -74
Avvik orange nivå -102 -94 -109 -65 -93
Avvik rødt nivå -119 -111 -126 -82 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm