Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 29 9 38 -
23/03 kl 01 38 11 49 -
23/03 kl 02 46 13 59 -
23/03 kl 03 50 16 66 -
23/03 kl 04 52 20 72 -
23/03 kl 05 56 25 81 -
23/03 kl 06 57 29 86 -
23/03 kl 07 53 32 85 -
23/03 kl 08 47 34 81 -
23/03 kl 09 39 34 73 -
23/03 kl 10 33 36 69 -
23/03 kl 11 28 37 65 -
23/03 kl 12 27 38 65 -
23/03 kl 13 32 40 72 -
23/03 kl 14 40 42 82 -
23/03 kl 15 44 44 88 -
23/03 kl 16 47 44 91 -
23/03 kl 17 50 43 93 -
23/03 kl 18 53 41 94 -
23/03 kl 19 53 38 91 -
23/03 kl 20 48 35 83 -
23/03 kl 21 42 33 75 -
23/03 kl 22 36 32 68 -
23/03 kl 23 30 31 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 57 65 50 94 66
Laveste vannstand 22 14 12 38 27
Avvik gult nivå -83 -75 -90 -46 -74
Avvik orange nivå -102 -94 -109 -65 -93
Avvik rødt nivå -119 -111 -126 -82 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm