Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 28 29 57 -
24/03 kl 01 31 27 58 -
24/03 kl 02 39 24 63 -
24/03 kl 03 46 20 66 -
24/03 kl 04 49 17 66 -
24/03 kl 05 51 13 64 -
24/03 kl 06 55 10 65 -
24/03 kl 07 56 7 63 -
24/03 kl 08 52 4 56 -
24/03 kl 09 47 2 49 -
24/03 kl 10 41 0 41 -
24/03 kl 11 35 -1 34 -
24/03 kl 12 30 -2 28 -
24/03 kl 13 30 -3 27 -
24/03 kl 14 35 -3 32 -
24/03 kl 15 40 -3 37 -
24/03 kl 16 43 -3 40 -
24/03 kl 17 45 -4 41 -
24/03 kl 18 49 -4 45 -
24/03 kl 19 52 -4 48 -
24/03 kl 20 51 -5 46 -
24/03 kl 21 47 -5 42 -
24/03 kl 22 42 -5 37 -
24/03 kl 23 36 -5 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 57 65 50 94 66
Laveste vannstand 22 14 12 38 27
Avvik gult nivå -83 -75 -90 -46 -74
Avvik orange nivå -102 -94 -109 -65 -93
Avvik rødt nivå -119 -111 -126 -82 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm