Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 157 4 161 -
21/03 kl 01 221 7 228 -
21/03 kl 02 269 7 276 -
21/03 kl 03 291 8 299 -
21/03 kl 04 280 6 286 -
21/03 kl 05 238 6 244 -
21/03 kl 06 176 8 184 -
21/03 kl 07 113 6 119 -
21/03 kl 08 61 8 69 -
21/03 kl 09 35 7 42 -
21/03 kl 10 43 9 52 -
21/03 kl 11 86 12 98 -
21/03 kl 12 150 9 159 -
21/03 kl 13 216 10 226 -
21/03 kl 14 270 10 280 -
21/03 kl 15 299 10 309 -
21/03 kl 16 296 10 306 -
21/03 kl 17 258 6 264 -
21/03 kl 18 195 6 201 -
21/03 kl 19 124 5 129 -
21/03 kl 20 60 4 64 -
21/03 kl 21 18 3 21 -
21/03 kl 22 10 1 11 -
21/03 kl 23 40 3 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 309 302 330 318
Laveste vannstand 22 11 10 53 44
Avvik gult nivå -41 -26 -33 -5 -17
Avvik orange nivå -57 -42 -49 -21 -33
Avvik rødt nivå -72 -57 -64 -36 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm