Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 100 5 105 -
22/03 kl 01 171 5 176 -
22/03 kl 02 237 6 243 -
22/03 kl 03 282 4 286 -
22/03 kl 04 297 5 302 -
22/03 kl 05 277 3 280 -
22/03 kl 06 227 1 228 -
22/03 kl 07 162 -1 161 -
22/03 kl 08 97 -1 96 -
22/03 kl 09 48 0 48 -
22/03 kl 10 29 -2 27 -
22/03 kl 11 48 -4 44 -
22/03 kl 12 99 -4 95 -
22/03 kl 13 167 -4 163 -
22/03 kl 14 232 -4 228 -
22/03 kl 15 282 -3 279 -
22/03 kl 16 304 -2 302 -
22/03 kl 17 291 -3 288 -
22/03 kl 18 245 -2 243 -
22/03 kl 19 178 -3 175 -
22/03 kl 20 107 -2 105 -
22/03 kl 21 47 -1 46 -
22/03 kl 22 11 -1 10 -
22/03 kl 23 13 0 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 309 302 330 318
Laveste vannstand 22 11 10 53 44
Avvik gult nivå -41 -26 -33 -5 -17
Avvik orange nivå -57 -42 -49 -21 -33
Avvik rødt nivå -72 -57 -64 -36 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm