Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 53 0 53 -
23/03 kl 01 118 2 120 -
23/03 kl 02 188 4 192 -
23/03 kl 03 249 6 255 -
23/03 kl 04 287 10 297 -
23/03 kl 05 293 12 305 -
23/03 kl 06 264 17 281 -
23/03 kl 07 209 18 227 -
23/03 kl 08 144 21 165 -
23/03 kl 09 84 21 105 -
23/03 kl 10 42 23 65 -
23/03 kl 11 33 24 57 -
23/03 kl 12 61 24 85 -
23/03 kl 13 117 26 143 -
23/03 kl 14 183 27 210 -
23/03 kl 15 244 28 272 -
23/03 kl 16 286 29 315 -
23/03 kl 17 298 32 330 -
23/03 kl 18 277 33 310 -
23/03 kl 19 226 35 261 -
23/03 kl 20 161 38 199 -
23/03 kl 21 94 37 131 -
23/03 kl 22 41 39 80 -
23/03 kl 23 16 40 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 309 302 330 318
Laveste vannstand 22 11 10 53 44
Avvik gult nivå -41 -26 -33 -5 -17
Avvik orange nivå -57 -42 -49 -21 -33
Avvik rødt nivå -72 -57 -64 -36 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm