Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 29 40 69 -
24/03 kl 01 75 42 117 -
24/03 kl 02 139 39 178 -
24/03 kl 03 203 37 240 -
24/03 kl 04 255 37 292 -
24/03 kl 05 284 34 318 -
24/03 kl 06 279 31 310 -
24/03 kl 07 244 28 272 -
24/03 kl 08 189 26 215 -
24/03 kl 09 129 25 154 -
24/03 kl 10 76 22 98 -
24/03 kl 11 44 19 63 -
24/03 kl 12 45 18 63 -
24/03 kl 13 80 16 96 -
24/03 kl 14 136 14 150 -
24/03 kl 15 195 12 207 -
24/03 kl 16 247 9 256 -
24/03 kl 17 279 8 287 -
24/03 kl 18 283 7 290 -
24/03 kl 19 256 3 259 -
24/03 kl 20 206 2 208 -
24/03 kl 21 146 0 146 -
24/03 kl 22 88 0 88 -
24/03 kl 23 45 -1 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 309 302 330 318
Laveste vannstand 22 11 10 53 44
Avvik gult nivå -41 -26 -33 -5 -17
Avvik orange nivå -57 -42 -49 -21 -33
Avvik rødt nivå -72 -57 -64 -36 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm