Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 271 12 283 287
20/03 kl 02 217 16 233 233
20/03 kl 03 156 19 175 174
20/03 kl 04 100 20 120 124
20/03 kl 05 60 20 80 87
20/03 kl 06 46 18 64 67
20/03 kl 07 64 14 78 76
20/03 kl 08 112 12 124 116
20/03 kl 09 179 10 189 182
20/03 kl 10 248 10 258 252
20/03 kl 11 302 9 311 304
20/03 kl 12 322 5 327 322
20/03 kl 13 302 3 305 300
20/03 kl 14 247 3 250 244
20/03 kl 15 176 5 181 -
20/03 kl 16 107 7 114 -
20/03 kl 17 53 5 58 -
20/03 kl 18 22 7 29 -
20/03 kl 19 23 6 29 -
20/03 kl 20 59 7 66 -
20/03 kl 21 124 8 132 -
20/03 kl 22 200 7 207 -
20/03 kl 23 269 5 274 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 327 355 325 382 326
Laveste vannstand 29 6 12 58 40
Avvik gult nivå -52 -24 -54 3 -53
Avvik orange nivå -73 -45 -75 -18 -74
Avvik rødt nivå -92 -64 -94 -37 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm