Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 311 4 315 -
21/03 kl 01 312 2 314 -
21/03 kl 02 272 3 275 -
21/03 kl 03 207 0 207 -
21/03 kl 04 137 -1 136 -
21/03 kl 05 79 -2 77 -
21/03 kl 06 42 0 42 -
21/03 kl 07 34 3 37 -
21/03 kl 08 62 5 67 -
21/03 kl 09 122 8 130 -
21/03 kl 10 198 10 208 -
21/03 kl 11 272 13 285 -
21/03 kl 12 324 18 342 -
21/03 kl 13 336 19 355 -
21/03 kl 14 302 20 322 -
21/03 kl 15 234 16 250 -
21/03 kl 16 156 11 167 -
21/03 kl 17 84 5 89 -
21/03 kl 18 32 0 32 -
21/03 kl 19 8 -2 6 -
21/03 kl 20 19 -3 16 -
21/03 kl 21 67 -9 58 -
21/03 kl 22 141 -11 130 -
21/03 kl 23 222 -12 210 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 327 355 325 382 326
Laveste vannstand 29 6 12 58 40
Avvik gult nivå -52 -24 -54 3 -53
Avvik orange nivå -73 -45 -75 -18 -74
Avvik rødt nivå -92 -64 -94 -37 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm