Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 290 -11 279 -
22/03 kl 01 325 -12 313 -
22/03 kl 02 314 -16 298 -
22/03 kl 03 261 -16 245 -
22/03 kl 04 187 -20 167 -
22/03 kl 05 115 -20 95 -
22/03 kl 06 60 -18 42 -
22/03 kl 07 31 -19 12 -
22/03 kl 08 33 -19 14 -
22/03 kl 09 72 -21 51 -
22/03 kl 10 141 -17 124 -
22/03 kl 11 221 -15 206 -
22/03 kl 12 293 -14 279 -
22/03 kl 13 336 -11 325 -
22/03 kl 14 335 -10 325 -
22/03 kl 15 289 -7 282 -
22/03 kl 16 212 -3 209 -
22/03 kl 17 132 5 137 -
22/03 kl 18 65 10 75 -
22/03 kl 19 21 16 37 -
22/03 kl 20 7 18 25 -
22/03 kl 21 29 27 56 -
22/03 kl 22 86 33 119 -
22/03 kl 23 164 39 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 327 355 325 382 326
Laveste vannstand 29 6 12 58 40
Avvik gult nivå -52 -24 -54 3 -53
Avvik orange nivå -73 -45 -75 -18 -74
Avvik rødt nivå -92 -64 -94 -37 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm