Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 244 46 290 -
23/03 kl 01 305 51 356 -
23/03 kl 02 327 55 382 -
23/03 kl 03 301 57 358 -
23/03 kl 04 239 59 298 -
23/03 kl 05 163 60 223 -
23/03 kl 06 96 57 153 -
23/03 kl 07 50 57 107 -
23/03 kl 08 30 54 84 -
23/03 kl 09 44 53 97 -
23/03 kl 10 91 51 142 -
23/03 kl 11 163 49 212 -
23/03 kl 12 240 48 288 -
23/03 kl 13 304 47 351 -
23/03 kl 14 335 46 381 -
23/03 kl 15 320 46 366 -
23/03 kl 16 264 44 308 -
23/03 kl 17 186 45 231 -
23/03 kl 18 112 44 156 -
23/03 kl 19 55 43 98 -
23/03 kl 20 23 40 63 -
23/03 kl 21 20 38 58 -
23/03 kl 22 51 35 86 -
23/03 kl 23 112 30 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 327 355 325 382 326
Laveste vannstand 29 6 12 58 40
Avvik gult nivå -52 -24 -54 3 -53
Avvik orange nivå -73 -45 -75 -18 -74
Avvik rødt nivå -92 -64 -94 -37 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm