Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 188 23 211 -
24/03 kl 01 260 17 277 -
24/03 kl 02 308 13 321 -
24/03 kl 03 315 11 326 -
24/03 kl 04 278 6 284 -
24/03 kl 05 211 3 214 -
24/03 kl 06 141 2 143 -
24/03 kl 07 84 0 84 -
24/03 kl 08 50 0 50 -
24/03 kl 09 41 1 42 -
24/03 kl 10 63 0 63 -
24/03 kl 11 113 0 113 -
24/03 kl 12 181 0 181 -
24/03 kl 13 251 1 252 -
24/03 kl 14 303 2 305 -
24/03 kl 15 320 1 321 -
24/03 kl 16 294 2 296 -
24/03 kl 17 234 2 236 -
24/03 kl 18 162 2 164 -
24/03 kl 19 100 4 104 -
24/03 kl 20 57 3 60 -
24/03 kl 21 37 3 40 -
24/03 kl 22 43 2 45 -
24/03 kl 23 80 4 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 327 355 325 382 326
Laveste vannstand 29 6 12 58 40
Avvik gult nivå -52 -24 -54 3 -53
Avvik orange nivå -73 -45 -75 -18 -74
Avvik rødt nivå -92 -64 -94 -37 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm