Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 75 23 98 -
24/03 kl 01 92 21 113 -
24/03 kl 02 83 19 102 -
24/03 kl 03 52 17 69 -
24/03 kl 04 6 15 21 -
24/03 kl 05 -44 18 -26 -
24/03 kl 06 -83 13 -70 -
24/03 kl 07 -101 13 -88 -
24/03 kl 08 -96 14 -82 -
24/03 kl 09 -71 12 -59 -
24/03 kl 10 -26 11 -15 -
24/03 kl 11 28 11 39 -
24/03 kl 12 76 11 87 -
24/03 kl 13 100 11 111 -
24/03 kl 14 98 10 108 -
24/03 kl 15 73 12 85 -
24/03 kl 16 31 13 44 -
24/03 kl 17 -19 11 -8 -
24/03 kl 18 -65 12 -53 -
24/03 kl 19 -93 13 -80 -
24/03 kl 20 -100 13 -87 -
24/03 kl 21 -87 12 -75 -
24/03 kl 22 -54 13 -41 -
24/03 kl 23 -6 15 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 121 123 145 113
Laveste vannstand -123 -142 -121 -87 -88
Avvik gult nivå -48 -31 -29 -7 -39
Avvik orange nivå -63 -46 -44 -22 -54
Avvik rødt nivå -76 -59 -57 -35 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm