Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 148 7 155 159
20/03 kl 02 103 7 110 114
20/03 kl 03 63 7 70 72
20/03 kl 04 41 7 48 49
20/03 kl 05 41 5 46 48
20/03 kl 06 63 6 69 69
20/03 kl 07 104 6 110 110
20/03 kl 08 155 5 160 158
20/03 kl 09 202 3 205 201
20/03 kl 10 230 3 233 229
20/03 kl 11 231 3 234 229
20/03 kl 12 207 1 208 201
20/03 kl 13 164 -2 162 160
20/03 kl 14 112 -2 110 107
20/03 kl 15 60 -1 59 -
20/03 kl 16 24 -5 19 -
20/03 kl 17 11 -4 7 -
20/03 kl 18 24 -4 20 -
20/03 kl 19 59 -6 53 -
20/03 kl 20 112 -4 108 -
20/03 kl 21 168 -4 164 -
20/03 kl 22 211 2 213 -
20/03 kl 23 227 -2 225 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 251 253 275 243
Laveste vannstand 7 -12 9 43 42
Avvik gult nivå -48 -31 -29 -7 -39
Avvik orange nivå -63 -46 -44 -22 -54
Avvik rødt nivå -76 -59 -57 -35 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm