Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 216 4 220 -
21/03 kl 01 184 8 192 -
21/03 kl 02 137 7 144 -
21/03 kl 03 87 14 101 -
21/03 kl 04 46 15 61 -
21/03 kl 05 28 22 50 -
21/03 kl 06 35 12 47 -
21/03 kl 07 65 15 80 -
21/03 kl 08 115 15 130 -
21/03 kl 09 172 15 187 -
21/03 kl 10 221 8 229 -
21/03 kl 11 243 8 251 -
21/03 kl 12 237 7 244 -
21/03 kl 13 205 2 207 -
21/03 kl 14 155 -4 151 -
21/03 kl 15 97 -6 91 -
21/03 kl 16 44 -7 37 -
21/03 kl 17 12 -14 -2 -
21/03 kl 18 6 -18 -12 -
21/03 kl 19 25 -16 9 -
21/03 kl 20 68 -19 49 -
21/03 kl 21 127 -22 105 -
21/03 kl 22 184 -23 161 -
21/03 kl 23 222 -19 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 251 253 275 243
Laveste vannstand 7 -12 9 43 42
Avvik gult nivå -48 -31 -29 -7 -39
Avvik orange nivå -63 -46 -44 -22 -54
Avvik rødt nivå -76 -59 -57 -35 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm