Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 231 -23 208 -
22/03 kl 01 212 -23 189 -
22/03 kl 02 173 -19 154 -
22/03 kl 03 121 -19 102 -
22/03 kl 04 69 -20 49 -
22/03 kl 05 33 -16 17 -
22/03 kl 06 22 -13 9 -
22/03 kl 07 37 -9 28 -
22/03 kl 08 74 -11 63 -
22/03 kl 09 130 -3 127 -
22/03 kl 10 189 1 190 -
22/03 kl 11 233 2 235 -
22/03 kl 12 248 5 253 -
22/03 kl 13 233 10 243 -
22/03 kl 14 195 15 210 -
22/03 kl 15 141 14 155 -
22/03 kl 16 82 19 101 -
22/03 kl 17 33 22 55 -
22/03 kl 18 9 26 35 -
22/03 kl 19 10 23 33 -
22/03 kl 20 36 29 65 -
22/03 kl 21 84 30 114 -
22/03 kl 22 144 29 173 -
22/03 kl 23 198 30 228 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 251 253 275 243
Laveste vannstand 7 -12 9 43 42
Avvik gult nivå -48 -31 -29 -7 -39
Avvik orange nivå -63 -46 -44 -22 -54
Avvik rødt nivå -76 -59 -57 -35 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm