Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 226 31 257 -
23/03 kl 01 225 32 257 -
23/03 kl 02 200 28 228 -
23/03 kl 03 155 31 186 -
23/03 kl 04 102 33 135 -
23/03 kl 05 54 29 83 -
23/03 kl 06 27 29 56 -
23/03 kl 07 24 31 55 -
23/03 kl 08 45 30 75 -
23/03 kl 09 88 29 117 -
23/03 kl 10 145 30 175 -
23/03 kl 11 202 34 236 -
23/03 kl 12 237 32 269 -
23/03 kl 13 243 32 275 -
23/03 kl 14 221 35 256 -
23/03 kl 15 180 33 213 -
23/03 kl 16 125 30 155 -
23/03 kl 17 70 29 99 -
23/03 kl 18 31 31 62 -
23/03 kl 19 16 27 43 -
23/03 kl 20 24 27 51 -
23/03 kl 21 54 26 80 -
23/03 kl 22 105 26 131 -
23/03 kl 23 161 20 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 251 253 275 243
Laveste vannstand 7 -12 9 43 42
Avvik gult nivå -48 -31 -29 -7 -39
Avvik orange nivå -63 -46 -44 -22 -54
Avvik rødt nivå -76 -59 -57 -35 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm