Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 205 23 228 -
24/03 kl 01 222 21 243 -
24/03 kl 02 213 19 232 -
24/03 kl 03 182 17 199 -
24/03 kl 04 136 15 151 -
24/03 kl 05 86 18 104 -
24/03 kl 06 47 13 60 -
24/03 kl 07 29 13 42 -
24/03 kl 08 34 14 48 -
24/03 kl 09 59 12 71 -
24/03 kl 10 104 11 115 -
24/03 kl 11 158 11 169 -
24/03 kl 12 206 11 217 -
24/03 kl 13 230 11 241 -
24/03 kl 14 228 10 238 -
24/03 kl 15 203 12 215 -
24/03 kl 16 161 13 174 -
24/03 kl 17 111 11 122 -
24/03 kl 18 65 12 77 -
24/03 kl 19 37 13 50 -
24/03 kl 20 30 13 43 -
24/03 kl 21 43 12 55 -
24/03 kl 22 76 13 89 -
24/03 kl 23 124 15 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 251 253 275 243
Laveste vannstand 7 -12 9 43 42
Avvik gult nivå -48 -31 -29 -7 -39
Avvik orange nivå -63 -46 -44 -22 -54
Avvik rødt nivå -76 -59 -57 -35 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm