Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 205 275 228 -
24/03 kl 01 219 294 243 -
24/03 kl 02 213 278 232 -
24/03 kl 03 179 242 199 -
24/03 kl 04 136 189 151 -
24/03 kl 05 86 135 104 -
24/03 kl 06 47 94 60 -
24/03 kl 07 28 66 42 -
24/03 kl 08 34 72 48 -
24/03 kl 09 61 95 71 -
24/03 kl 10 105 139 115 -
24/03 kl 11 161 195 169 -
24/03 kl 12 208 238 217 -
24/03 kl 13 231 264 241 -
24/03 kl 14 229 257 238 -
24/03 kl 15 204 234 215 -
24/03 kl 16 163 186 174 -
24/03 kl 17 113 136 122 -
24/03 kl 18 66 89 77 -
24/03 kl 19 37 59 50 -
24/03 kl 20 29 52 43 -
24/03 kl 21 41 65 55 -
24/03 kl 22 73 96 89 -
24/03 kl 23 120 144 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 258 264 310 294
Laveste vannstand 5 -13 2 15 28
Avvik gult nivå -48 -24 -18 28 12
Avvik orange nivå -63 -39 -33 13 -3
Avvik rødt nivå -76 -52 -46 0 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm