Tid (NNT) Observert 20/03 00 19/03 12 19/03 00
24/03 kl 00 - 228 239 248
24/03 kl 01 - 243 253 265
24/03 kl 02 - 232 241 -
24/03 kl 03 - 199 208 -
24/03 kl 04 - 151 162 -
24/03 kl 05 - 104 112 -
24/03 kl 06 - 60 71 -
24/03 kl 07 - 42 52 -
24/03 kl 08 - 48 59 -
24/03 kl 09 - 71 84 -
24/03 kl 10 - 115 128 -
24/03 kl 11 - 169 183 -
24/03 kl 12 - 217 234 -
24/03 kl 13 - 241 256 -
24/03 kl 14 - 238 - -
24/03 kl 15 - 215 - -
24/03 kl 16 - 174 - -
24/03 kl 17 - 122 - -
24/03 kl 18 - 77 - -
24/03 kl 19 - 50 - -
24/03 kl 20 - 43 - -
24/03 kl 21 - 55 - -
24/03 kl 22 - 89 - -
24/03 kl 23 - 139 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 20/03 00 234 251 253 275 243
Max. fra modell: 19/03 12 233 251 243 303 256
Max. fra modell: 19/03 00 234 257 234 267 265
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm