Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 0 70 23 -
24/03 kl 01 -3 72 21 -
24/03 kl 02 0 65 19 -
24/03 kl 03 -3 60 17 -
24/03 kl 04 0 53 15 -
24/03 kl 05 0 49 18 -
24/03 kl 06 0 47 13 -
24/03 kl 07 -1 37 13 -
24/03 kl 08 0 38 14 -
24/03 kl 09 2 36 12 -
24/03 kl 10 1 35 11 -
24/03 kl 11 3 37 11 -
24/03 kl 12 2 32 11 -
24/03 kl 13 1 34 11 -
24/03 kl 14 1 29 10 -
24/03 kl 15 1 31 12 -
24/03 kl 16 2 25 13 -
24/03 kl 17 2 25 11 -
24/03 kl 18 1 24 12 -
24/03 kl 19 0 22 13 -
24/03 kl 20 -1 22 13 -
24/03 kl 21 -2 22 12 -
24/03 kl 22 -3 20 13 -
24/03 kl 23 -4 20 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 22 30 35 23
Laveste værets virkning -6 -23 -23 20 10
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm