Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 120 -1 119 117
20/03 kl 02 80 -1 79 74
20/03 kl 03 49 -1 48 41
20/03 kl 04 36 -2 34 29
20/03 kl 05 41 -4 37 33
20/03 kl 06 66 -4 62 58
20/03 kl 07 105 -4 101 96
20/03 kl 08 147 -5 142 138
20/03 kl 09 180 -7 173 170
20/03 kl 10 196 -8 188 183
20/03 kl 11 191 -7 184 178
20/03 kl 12 168 -6 162 156
20/03 kl 13 128 -8 120 117
20/03 kl 14 81 -10 71 70
20/03 kl 15 40 -8 32 -
20/03 kl 16 16 -6 10 -
20/03 kl 17 13 -2 11 -
20/03 kl 18 31 -5 26 -
20/03 kl 19 68 -6 62 -
20/03 kl 20 116 -3 113 -
20/03 kl 21 161 1 162 -
20/03 kl 22 189 4 193 -
20/03 kl 23 197 3 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 194 219 232 207
Laveste vannstand 10 -17 23 35 31
Avvik gult nivå -51 -57 -32 -19 -44
Avvik orange nivå -63 -69 -44 -31 -56
Avvik rødt nivå -73 -79 -54 -41 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm