Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 185 9 194 -
21/03 kl 01 153 10 163 -
21/03 kl 02 109 14 123 -
21/03 kl 03 65 8 73 -
21/03 kl 04 36 9 45 -
21/03 kl 05 27 6 33 -
21/03 kl 06 39 5 44 -
21/03 kl 07 70 4 74 -
21/03 kl 08 116 -2 114 -
21/03 kl 09 162 -6 156 -
21/03 kl 10 194 -10 184 -
21/03 kl 11 205 -11 194 -
21/03 kl 12 195 -11 184 -
21/03 kl 13 165 -13 152 -
21/03 kl 14 118 -16 102 -
21/03 kl 15 67 -20 47 -
21/03 kl 16 27 -20 7 -
21/03 kl 17 7 -24 -17 -
21/03 kl 18 9 -23 -14 -
21/03 kl 19 34 -23 11 -
21/03 kl 20 78 -23 55 -
21/03 kl 21 129 -21 108 -
21/03 kl 22 173 -21 152 -
21/03 kl 23 196 -17 179 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 194 219 232 207
Laveste vannstand 10 -17 23 35 31
Avvik gult nivå -51 -57 -32 -19 -44
Avvik orange nivå -63 -69 -44 -31 -56
Avvik rødt nivå -73 -79 -54 -41 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm