Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 199 -17 182 -
22/03 kl 01 180 -15 165 -
22/03 kl 02 142 -10 132 -
22/03 kl 03 94 -9 85 -
22/03 kl 04 51 -5 46 -
22/03 kl 05 27 -4 23 -
22/03 kl 06 25 0 25 -
22/03 kl 07 43 0 43 -
22/03 kl 08 81 4 85 -
22/03 kl 09 130 7 137 -
22/03 kl 10 176 12 188 -
22/03 kl 11 203 11 214 -
22/03 kl 12 208 11 219 -
22/03 kl 13 192 15 207 -
22/03 kl 14 155 15 170 -
22/03 kl 15 105 18 123 -
22/03 kl 16 54 15 69 -
22/03 kl 17 19 17 36 -
22/03 kl 18 6 20 26 -
22/03 kl 19 14 19 33 -
22/03 kl 20 44 20 64 -
22/03 kl 21 93 16 109 -
22/03 kl 22 143 16 159 -
22/03 kl 23 180 17 197 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 194 219 232 207
Laveste vannstand 10 -17 23 35 31
Avvik gult nivå -51 -57 -32 -19 -44
Avvik orange nivå -63 -69 -44 -31 -56
Avvik rødt nivå -73 -79 -54 -41 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm