Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 197 16 213 -
23/03 kl 01 193 17 210 -
23/03 kl 02 168 17 185 -
23/03 kl 03 125 18 143 -
23/03 kl 04 78 20 98 -
23/03 kl 05 41 18 59 -
23/03 kl 06 25 21 46 -
23/03 kl 07 29 23 52 -
23/03 kl 08 53 26 79 -
23/03 kl 09 95 27 122 -
23/03 kl 10 144 28 172 -
23/03 kl 11 184 27 211 -
23/03 kl 12 203 29 232 -
23/03 kl 13 202 29 231 -
23/03 kl 14 181 27 208 -
23/03 kl 15 141 26 167 -
23/03 kl 16 90 26 116 -
23/03 kl 17 46 28 74 -
23/03 kl 18 19 27 46 -
23/03 kl 19 13 22 35 -
23/03 kl 20 26 23 49 -
23/03 kl 21 61 21 82 -
23/03 kl 22 109 23 132 -
23/03 kl 23 153 18 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 194 219 232 207
Laveste vannstand 10 -17 23 35 31
Avvik gult nivå -51 -57 -32 -19 -44
Avvik orange nivå -63 -69 -44 -31 -56
Avvik rødt nivå -73 -79 -54 -41 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm