Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 182 13 195 -
24/03 kl 01 191 11 202 -
24/03 kl 02 181 11 192 -
24/03 kl 03 151 13 164 -
24/03 kl 04 108 13 121 -
24/03 kl 05 66 9 75 -
24/03 kl 06 38 10 48 -
24/03 kl 07 29 10 39 -
24/03 kl 08 38 10 48 -
24/03 kl 09 66 11 77 -
24/03 kl 10 109 8 117 -
24/03 kl 11 153 7 160 -
24/03 kl 12 184 9 193 -
24/03 kl 13 197 10 207 -
24/03 kl 14 191 11 202 -
24/03 kl 15 166 10 176 -
24/03 kl 16 125 9 134 -
24/03 kl 17 80 10 90 -
24/03 kl 18 45 8 53 -
24/03 kl 19 27 8 35 -
24/03 kl 20 26 5 31 -
24/03 kl 21 44 1 45 -
24/03 kl 22 80 4 84 -
24/03 kl 23 122 2 124 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 194 219 232 207
Laveste vannstand 10 -17 23 35 31
Avvik gult nivå -51 -57 -32 -19 -44
Avvik orange nivå -63 -69 -44 -31 -56
Avvik rødt nivå -73 -79 -54 -41 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm