Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 289 5 294 302
20/03 kl 02 229 11 240 237
20/03 kl 03 162 14 176 175
20/03 kl 04 103 19 122 128
20/03 kl 05 63 16 79 86
20/03 kl 06 46 15 61 66
20/03 kl 07 63 11 74 69
20/03 kl 08 114 7 121 114
20/03 kl 09 187 6 193 187
20/03 kl 10 262 7 269 264
20/03 kl 11 321 7 328 320
20/03 kl 12 345 3 348 343
20/03 kl 13 324 -3 321 318
20/03 kl 14 263 -2 261 254
20/03 kl 15 184 5 189 -
20/03 kl 16 112 2 114 -
20/03 kl 17 56 -1 55 -
20/03 kl 18 23 3 26 -
20/03 kl 19 22 4 26 -
20/03 kl 20 59 2 61 -
20/03 kl 21 129 1 130 -
20/03 kl 22 211 10 221 -
20/03 kl 23 286 4 290 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 348 384 352 399 356
Laveste vannstand 26 10 0 48 36
Avvik gult nivå -54 -18 -50 -3 -46
Avvik orange nivå -76 -40 -72 -25 -68
Avvik rødt nivå -102 -66 -98 -51 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm