Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 334 -5 329 -
21/03 kl 01 336 2 338 -
21/03 kl 02 291 2 293 -
21/03 kl 03 217 -2 215 -
21/03 kl 04 142 -11 131 -
21/03 kl 05 81 -1 80 -
21/03 kl 06 43 -3 40 -
21/03 kl 07 33 -9 24 -
21/03 kl 08 61 4 65 -
21/03 kl 09 126 6 132 -
21/03 kl 10 208 4 212 -
21/03 kl 11 288 0 288 -
21/03 kl 12 346 19 365 -
21/03 kl 13 361 23 384 -
21/03 kl 14 324 8 332 -
21/03 kl 15 247 14 261 -
21/03 kl 16 161 21 182 -
21/03 kl 17 87 5 92 -
21/03 kl 18 35 -14 21 -
21/03 kl 19 8 2 10 -
21/03 kl 20 17 7 24 -
21/03 kl 21 67 -16 51 -
21/03 kl 22 148 -23 125 -
21/03 kl 23 235 -7 228 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 348 384 352 399 356
Laveste vannstand 26 10 0 48 36
Avvik gult nivå -54 -18 -50 -3 -46
Avvik orange nivå -76 -40 -72 -25 -68
Avvik rødt nivå -102 -66 -98 -51 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm