Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 310 -5 305 -
22/03 kl 01 350 -25 325 -
22/03 kl 02 338 -19 319 -
22/03 kl 03 277 -12 265 -
22/03 kl 04 194 -24 170 -
22/03 kl 05 118 -32 86 -
22/03 kl 06 63 -17 46 -
22/03 kl 07 32 -12 20 -
22/03 kl 08 32 -32 0 -
22/03 kl 09 72 -28 44 -
22/03 kl 10 146 -18 128 -
22/03 kl 11 233 -16 217 -
22/03 kl 12 310 -25 285 -
22/03 kl 13 360 -19 341 -
22/03 kl 14 361 -9 352 -
22/03 kl 15 308 -16 292 -
22/03 kl 16 222 -18 204 -
22/03 kl 17 136 -1 135 -
22/03 kl 18 68 15 83 -
22/03 kl 19 23 1 24 -
22/03 kl 20 6 5 11 -
22/03 kl 21 27 28 55 -
22/03 kl 22 88 28 116 -
22/03 kl 23 173 26 199 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 348 384 352 399 356
Laveste vannstand 26 10 0 48 36
Avvik gult nivå -54 -18 -50 -3 -46
Avvik orange nivå -76 -40 -72 -25 -68
Avvik rødt nivå -102 -66 -98 -51 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm