Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 259 38 297 -
23/03 kl 01 326 55 381 -
23/03 kl 02 353 46 399 -
23/03 kl 03 325 47 372 -
23/03 kl 04 252 65 317 -
23/03 kl 05 168 63 231 -
23/03 kl 06 99 46 145 -
23/03 kl 07 53 51 104 -
23/03 kl 08 32 63 95 -
23/03 kl 09 42 47 89 -
23/03 kl 10 92 40 132 -
23/03 kl 11 170 51 221 -
23/03 kl 12 253 48 301 -
23/03 kl 13 323 38 361 -
23/03 kl 14 360 38 398 -
23/03 kl 15 345 49 394 -
23/03 kl 16 280 42 322 -
23/03 kl 17 192 31 223 -
23/03 kl 18 114 41 155 -
23/03 kl 19 58 47 105 -
23/03 kl 20 25 29 54 -
23/03 kl 21 19 29 48 -
23/03 kl 22 50 42 92 -
23/03 kl 23 117 34 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 348 384 352 399 356
Laveste vannstand 26 10 0 48 36
Avvik gult nivå -54 -18 -50 -3 -46
Avvik orange nivå -76 -40 -72 -25 -68
Avvik rødt nivå -102 -66 -98 -51 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm